Ceník

Upozornění: stránka se upravuje a informace nejsou kompletní. Děkujeme za pochopení.

 

Níže Vám předkládáme přehled cen účtovaných agenturou za jednotlivé služby. Rozsah, popis a podmínky jednotlivých služeb podrobně popisujeme v části stránek věnované službám. U každé položky ceníku uvádíme odkaz na příslušnou stránku.

Ceny jsou smluvní. Ceník vchází v platnost v den jeho zveřejnění a může se kdykoliv měnit (změny nemají vliv na již uhrazené služby).
Nejsme plátci DPH.


Posudky literárního díla

Posudek literárního díla s možností agenturního zastupování

 

Posudek krátkého textu

(literární díla, která mají menší rozsah než 144 000 znaků včetně mezer)

 

Posudek literárního díla bez agenturního zastupování
Posudek nedokončeného literárního díla (rozepsaných textů)

 


Agenturní zastupování

Odměna za agenturní zastupování se účtuje formou provize z vyplacených honorářů.

Aktuální výše provize činí 18% z každého vyplaceného honoráře.


Produkce knihy

(služby poskytované při vydání knihy knihy vlastním nákladem)

 


Korektury

(jazyková a stylistická korektura textu)

(pozn. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

 


Text na klíč

Služba text na klíč pro soukromé (nekomerční) účely

 

Služba text na klíč pro komerční účely

(díla určená k prodeji a/nebo šíření na veřejnosti a/nebo děl objednávaných firemními zákazníky)

 

V obou případech platí: Pokud jede redaktor za zákazníkem do místa vzdáleného více než 300km od svého bydliště, hradí zákazník náklady na  ubytování v místě. Minimální standard ubytování je v jednolůžkovém pokoji tříhvězdičkového hotelu včetně snídaně.


Grafika

Grafické služby pro soukromé osoby

 

Grafické služby pro firemní zákazníky

Ceny grafických služeb pro firemní zákazníky se stanovují na základě konktrétního zadání.


 

V případě otázek týkajících se ceníků nás kontaktujte: fleknovaz@mamtalent.cz