Grafika

Stránka se upravuje, informace nejsou kompletní. Děkujeme za pochopení.

Grafická úprava tvoří značnou část celkového dojmu, který kniha dělá. Nejde jen o vzhled obálky, ale například nevhodně zvolené písmo, nebo řádkování mají zásadní vliv na čitelnost textu. Málokdo si uvědomuje, že zejména při delším čtení má výběr fontu vliv na únavu čtenářových očí.

Svěřte péči o grafický vzhled Vaší knihy profesionálům!

Profesionální grafické služby Vám zajistí:

  • formálně správnou strukturu textu – odstavce budou začínat na správném místě, bude dodrženo použití správných znaků (např. krátkých a dlouhých pomlček, mezer, apod.)
  • formálně správné formátování textu – text bude naformátován optimálně vzhledem k formátu knihy, formátování bude odpovídat žánru vaší knihy
  • optimální volbu fontu (písma) – vzhledem k žánru a typu textu, rozměru stránek
  • profesionální vzhled obálky – odpovídající současným zvyklostem a/nebo trendům, odpovídající žánru knihy i jejímu obsahu, zaměřený na vkus cílového zákazníka, dodržující základní pravidla pro čitelnost textu
  • vhodné zpracování vnitřních záložek a/nebo tiráže knihy

Grafické služby nabízené naší agenturou zahrnují:

  • sazbu textu
  • sazbu textu s obrázky
  • vytvoření obálky knihy i případných záložek
  • další grafické úpravy knihy

Grafické služby jsou určené pro tištěné i elektronické knihy (včetně celé výroby e-knihy).


Proč potřebujete profesionální grafiku

Profesionální grafika nemá na kvalitu vašeho textu vliv. Avšak zásadním způsobem ovlivňuje prodejnost knihy – nejen zákazníci, ale i distribuři lidově řečeno „vybírají očima“. Za jejich volbou, zda knihu převezmou do distribuce stojí často maličkosti – a mezi nimi právě vzhled obálky a celkový dojem, jaký kniha vytváří.

Stejně tak je vzhled knihy důležitý při její propagaci na trhu. Úspěch inzerátů a dalších propagačních materiálů z velké části závisí na jejich vizuálním zpracování. A obálka knihy je jeho důležitým prvkem.

Zkrátka staré a otřepané heslo „obal prodává“ je stále platné!


Objednejte si grafické služby

Pro objednávku grafických služeb nás kontaktujte: fleknovaz@mamtalent.cz

Do objednávky nám napište o jakou službu máte zájem – vytvoření grafiky pro tištěnou knihu, vytvoření e-knihy, atd. a rozsah rukopisu. Máte-li zájem o přesnou kalkulaci nákladů na grafické práce, zašlete nám svůj rukopis v příloze.


Ceník a podmínky služby

Ceny za grafické zpracování textu jsou stanoveny dle typu zadavatele. Pro soukromé autory platí zvýhodněné sazby za grafické práce.

Ceník grafiky pro soukromé osoby

Grafickou tvorbou se rozumí například kompletní vytvoření e-knihy, nebo jakákoliv jiná tvůrčí práce.

V případě zájmu o cenovou nabídku na zpracování vaší knihy nám zašlete kompletní rukopis. Na jeho základě vám rádi připravíme kalkulaci nákladů.

Grafické služby jsou poskytovány na základě řádně uzavřené smlouvy, která specifikuje rozsah prací, podmínky služby a jejího provedení. Cena služby se hradí předem.

 

Ceník grafiky pro firemní zákazníky

Firemním zákazníkům (nakladatelství, firmy, zájmové organizace a další) připravujeme cenovou nabídku na základě konkrétních požadavků. Máte-li zájem o grafické služby, kontaktujte nás: fleknovaz@mamtalent.cz

Rádi Vám zašleme kalkulaci odpovídající Vašim konkrétním potřebám.


Veškeré otázky týkající se grafického zpracování rukopisů vám rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás: fleknovaz@mamtalent.cz