Posudky

Každému přijetí díla do agenturního zastupování předchází jeho posouzení. Vaše rukopisy posuzují profesionální redaktoři. Posudek poslouží jako základní a nezávislé zhodnocení vašeho literárního díla a poskytne nám podklad pro rozhodnutí o nabídce agenturního zastupování.

Možnosti posouzení literárního díla:

 • Posudek literárního díla s možností agenturního zastupování (placená služba, obdržíte písemný posudek)
 • Posudek literárního díla bez možnosti agenturního zastupování (placená služba, obdržíte písemný posudek)
 • Posouzení literárního díla pro účely rozhodnutí o agenturním zastupování (služba zdarma, bez písemného posudku, bez vyjádření k vašemu dílu)

K posouzení přijímáme texty v českém a slovenském jazyce. Pro oba jazyky platí stejná pravidla. Slovensky psané rukopisy se snažíme prioritně nabízet slovenským nakladatelstvím.

Veškeré informace týkající se jednotlivých služeb naleznete níže. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst podmínky každé služby, abyste vybrali tu správnou.


Proč potřebujete posudek

Proč si objednat placený posudek literárního díla? Co vám přinese? A vyplatí se tato investice? Pokud to s vaší literární tvorbou myslíte opravdu vážně, pak je posudek jednou z cest, jak získat cennou zpětnou vazbu od profesionálních redaktorů.

Posudek literárního díla vám poskytne odpovědi na otázky:

 • zda a jak je vaše dílo kvalitní
 • jaké jsou jeho silné a slabé stránky
 • zda má vaše dílo dostatečný potenciál k vydání
 • zda má smysl věnovat čas a energii jeho úpravám
 • zda máme zájem vás a vaše dílo agenturně zastupovat

Posudek literárního díla:

 • získáte v minimálním rozsahu 1-2 stran velikosti A4 (výjimkou nejsou ani posudky delší, a to v závislosti na rozhodnutí příslušného redaktora a na úrovni dodaného textu)
 • bude vypracován profesionálními redaktory
 • bude zpracován individuálně ve struktuře odpovídající vašemu rukopisu – tedy tak, aby vám co nejvíce pomohl (důraz bude kladen na ty části rukopisu, které redaktor považuje za podstatné)

Posudek literárního díla poskytujeme pro texty:

 • standardního rozsahu 144 000 až 540 000 znaků včetně mezer (u knih pro děti do 6 let může být text i kratší)
 • nedokončené rukopisy (rozepsané knihy)
 • krátké texty do rozsahu 144 000 znaků včetně mezer

Kontaktujte nás a požádejte o zaslání vzorového posudku. Pište na adresu: burdova@mamtalent.cz


Objednejte si posudek

Pro objednávku posudku nás kontaktujte: burdova@mamtalent.cz

Do zprávy přiložte svůj rukopis ve formátu MS Word (pozor – celý rukopis musí být v jednom souboru). Prověříme počet znaků včetně mezer a následně Vám budou zaslány informace k provedení úhrady poplatku. (Pokud nám rukopis nezašlete a při následném zaslání se ukáže, že jste uvedli chybný rozsah, bude vám nejprve doúčtována cena odpovídající skutečnému rozsahu vašeho rukopisu. Teprve po uhrazení doplatku se budeme vaším rukopisem zabývat.)

Rukopis vaší knihy nesmí obsahovat obrázky, fotografie, ilustrace apod. Přijímáme jen čistý text! Rukopisy, které budou obsahovat cokoliv jiného než text, vám budou vráceny a posouzeny budou až poté, co je dodáte ve formě čistého textu, a to bez ohledu na to, že jste již uhradili registrační poplatek.

Poplatek za posudek literárního díla dle níže uvedeného ceníku se hradí za každý zaslaný rukopis a musí být uhrazen předem na účet agentury.

Než svůj rukopis odešlete, doporučujeme vám přečíst si užitečné rady.

 


Ceník a podmínky služeb

Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zaslaný k posouzení. Přijímáme pouze rukopisy zaslané elektronicky a ve formátu MS WORD (nebo takovém, který lze v MS WORD bez potíží otevřít).

Upozornění: Váš rukopis, ať již ho budete nabízet k hodnocení nám, nebo třeba přímo nakladatelství, musí být uložen v jednom souboru. Jeden rukopis = jeden soubor!

Posudky textů se standardním rozsahem

Posudky textů se standardním rozsazem se týkají děl v rozsahu 144 000 až 540 000 znaků včetně mezer. Rukopisy s větším rozsahem přijímáme jen po předchozí individuální dohodě. Cena posudku pak bude stanovena individuálně a stejně tak i časová lhůta, do které bude rukopis posouzen.

K posouzení přijímáme i scénáře. Můžete nám tedy zaslat k hodnocení i svůj scénář k filmu, televiznímu filmu nebo k divadelní hře. Cenové podmínky a všechna ostatní pravidla jsou stejná, jako pro knihy. Scénář musí být psán z hlediska úpravy jako scénář! Platí zde standardní pravidla pro formátování scénáře. Kdo neví, najde skvělé a názorné vysvětlení ZDE. Scénáře, které nemají standardní formátování scénáře nepřijímáme.

 • s možností agenturního zastupování

Nepřijímáme rukopisy s menším počtem znaků než 144 000. Jsou totiž příliš tenké a nesplňují základní parametry pro vydání knihy. Výjimku tvoří tvorba pro děti ve věkové kategorii do 6 let, kde je plánováno velké množství ilustrací. V těchto případech stačí i menší rozsah než 144 000 znaků včetně mezer.

Důležité upozornění: Pokud dojde k vydání vašeho rukopisu a prodá se více než 5000 výtisků, bude Vám celý poplatek za hodnocení rukopisu vrácen. (Tato podmínka se týká pouze děl zastupovaných naší literární agenturou)

Podmínky služby Posudky textů s možností agenturního zastupování

 

Poplatek se hradí za každý zaslaný rukopis a musí být uhrazen předem na účet agentury.

Pokud máme volné kapacity, hodnocení rukopisu Vám zašleme nejdéle za 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, kdy byla vaše platba připsána na agenturní účet. O tom, že byla platba připsána a do jakého data vám bude posudek zaslán, budete informováni emailem.

V případě, že jsou všichni naši redaktoři zaneprázdněni posuzováním rukopisů, budeme vás informovat, že jsme vaše jméno zapsali na čekací listinu, a také obdržíte informaci, jak dlouhá bude přibližně čekací doba (budete čekat, až se uvolní redaktor pro práci na vašem rukopise). Jakmile na vašem rukopise začne redaktor pracovat, budeme vás o tom informovat a rovněž vám sdělíme, do kdy nejpozději posudek svého rukopisu obdržíte.

Pro všechny objednávky však platí, že musejí být uhrazeny dříve, než se začne redaktor rukopisu věnovat.

Pokud by se vám zdála čekací doba nepřiměřeně dlouhá, můžete od své objednávky odstoupit a uhrazená částka vám bude v plné výši vrácena. Odstoupení je možné pouze do okamžiku, než začne redaktor na rukopise pracovat. Jakmile jsou zahájeny práce na posudku díla, odstoupení od objednávky a vrácení poplatku již není možné.

Poplatek se hradí v plné výši i při opakovaném zaslání rukopisu, tedy pokud autor udělá úpravy a zašle upravenou verzi k novému hodnocení.

 

 • bez možnosti agenturního zastupování

Naším cílem je vyhledávat literární talenty a zastupovat je na trhu při jednání s nakladatelstvími. Pokud o naše zastupování zájem nemáte, platí ceny „posouzení bez zastupování“.

 

Posudky krátkých textů (bez možnosti agenturního zastupování)

Do kategorie „malé texty“ spadají všechna literární díla, která mají menší rozsah než 144 000 znaků včetně mezer a nejedná se o literaturu pro děti (pokud máte knížku pro malé děti, která má méně, než 144 tisíc znaků včetně mezer, považuje se za rukopis a do této kategorie nepatří).

Malým textem se tedy zejména myslí kratší povídky, pohádky apod. Služba je ideální pro autora, který si například chce nechat posoudit kvalitu desetistránkové povídky, aby zjistil, jak na tom se svým psaním je.

Pozn: U těchto textů neřešíme s autory otázku zastupování. Nezastupujeme jednotlivé krátké texty.

Příklad výpočtu ceny posudku krátkého textu

 

Povídka má celkem 20 424 znaků včetně mezer. To je celkem 11 a část normo-strany.
Cena bude tedy vypočítána za 12 NS a bude činit 12 x 25 = 300,-Kč.

Obdržíte jedno až dvoustránkový posudek a v případech, kde to redaktor bude považovat za nutné, bude opoznámkován i přímo text povídky. Z posudku se dozvíte, jaké máte v textu chyby a slabiny.

 

Podmínky služby Posudky krátkých textů

 

Poplatek se hradí za každý zaslaný text a musí být uhrazen předem na účet agentury.

Pokud máme volné kapacity, hodnocení krátkého textu vám zašleme nejdéle za 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, kdy byla vaše platba připsána na agenturní účet. O tom, že byla platba připsána a do jakého data vám bude posudek zaslán, budete informováni emailem.

V případě, že jsou všichni naši redaktoři zaneprázdněni posuzováním rukopisů, budeme vás informovat, že jsme vaše jméno zapsali na čekací listinu, a také obdržíte informaci, jak dlouhá bude přibližně čekací doba (budete čekat, až se uvolní redaktor pro práci na vašem rukopise). Jakmile na vašem rukopise začne redaktor pracovat, budeme vás o tom informovat a rovněž vám sdělíme, do kdy nejpozději posudek svého rukopisu obdržíte.

Pro všechny objednávky však platí, že musejí být uhrazeny dříve, než se začne redaktor rukopisu věnovat.

Pokud by se vám zdála čekací doba nepřiměřeně dlouhá, můžete od své objednávky odstoupit a uhrazená částka vám bude v plné výši vrácena. Odstoupení je možné pouze do okamžiku, než začne redaktor na rukopise pracovat. Jakmile jsou zahájeny práce na posudku díla, odstoupení od objednávky a vrácení poplatku již není možné.

Poplatek se hradí v plné výši i při opakovaném zaslání rukopisu, tedy pokud autor udělá úpravy a zašle upravenou verzi k novému hodnocení.

 

 

Posudky nedokončených rukopisů (rozepsaných textů)

Posudek vám samozřejmě rádi vytvoříme i na dílo dosud nedokončené. Protože však v tomto případě není možné rukopis zastupovat a nabízet nakladatelstvím, vztahuje se na takové posouzení poplatek bez zastupování.

 

 

Ceník vchází v platnost datem svého uveřejnění a může se kdykoliv změnit.
Nejsme plátci DPH.


Objednávky posudků literárního díla

Pro objednávku posudku nás kontaktujte: burdova@mamtalent.cz

Do zprávy přiložte svůj rukopis ve formátu MS Word. Prověříme počet znaků včetně mezer a následně Vám budou zaslány informace k provedení úhrady poplatku. (Pokud nám rukopis nezašlete a při následném zaslání se ukáže, že jste uvedli chybný rozsah, bude vám nejprve doúčtována cena odpovídající skutečnému rozsahu vašeho rukopisu. Teprve po uhrazení doplatku se budeme vaším rukopisem zabývat.)

Poplatek za posudek literárního díla se hradí za každý zaslaný rukopis a musí být uhrazen předem na účet agentury.


Posouzení rukopisu zdarma

Vzhledem k tomu, že nabídka literárních děl je obrovská, jsme nuceni stanovit a ctít přísná pravidla pro poskytování služby posouzení rukopisu zdarma. Bez nich bychom nemohli poskytovat služby na profesionální úrovni a věnovat se našim klientům s náležitou péčí.

Pokud nechcete získat posudek na své literární dílo a jde vám jen a pouze o to, abychom si váš rukopis přečetli, platí striktně tato pravidla:

 • Nevyžádané rukopisy nepřijímáme (toto pravidlo se týká rukopisů zaslaných jakýmkoliv způsobem a je důsledně uplatňováno)
 • V případě zájmu o posouzení rukopisu se zaregistrujte na portále mamtalent.cz
 • Na portál umístěte minimálně prvních 20 stran vašeho rukopisu
 • Pošlete nám email, v jehož předmětu bude napsáno ČTENÍ RUKOPISU
 • Do těla emailu napište své jméno, příjmení, věk a své telefonní číslo. Dále uveďte nejvýše v počtu 100 slov (to vám dovede spočítat každý počítač) anotaci své knihy – tedy o čem kniha je. V této anotaci nezapomeňte uvést rozsah knihy v normostranách (nezajímá nás počet stran v počítači, chceme počet NS, 1 NS = 1800 znaků včetně mezer, spočítá každý počítač). Na konci emailu uveďte odkaz, kde je na portálu www.mamtalent.cz váš rukopis umístěn. Žádné další vysvětlování, úvody, dopisy apod.

 

Příklad textu emailu

Pepík Novák, 26 let, tel: 123456789.

Rukopis HOREČKA je kriminální thriller, který líčí příběh zhrzeného vědce, jež nedosáhl vysněného úspěchu a proto se rozhodl ukázat světu „zač je toho loket“. Vynalezl virus, kterým rozpoutal smrtelnou epidemii horečky, kterou nikdo nedokáže léčit. Počkal, až horečka zachvátí většinu světa a potom nabídl svou vakcínu v domnění, že pohádkově zbohatne. Co se však bude dít dál, když se nečekaně ukáže, že vakcína, která v době svého vzniku fungovala, na horečku vůbec nezabírá? Rukopis má rozsah 324 normostran.

Rukopis najdete zde: tady bude odkaz na váš rukopis na www.mamtalent.cz

 

Postup při posouzení rukopisu zdarma

 • U nás (stejně jako je to běžné v zahraničí) platí, že čteme pouze to, co nás zaujme ve vaší emailové anotaci. Vašich 100 slov tedy rozhodne!
 • Bude-li váš email obsahovat cokoliv jiného, než výše uvedené, smažeme ho a nebudeme ho vůbec číst.
 • Na zaslaný email neodpovídáme.
 • Spojíme se s vámi pouze v případě, že si budeme chtít váš rukopis vyžádat a přečíst celý (pokud nebude celý umístěn na našem webu, jinak si ho přečteme na webu) nebo v případě, že vám budeme chtít nabídnout naše zastupování.
 • Žádnou zpětnou vazbu v těchto případech neposkytujeme.
 • Na emailové dotazy typu „Poslal jsem vám informace o svém rukopise, už jste si ho přečetli?“ neodpovídáme.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny autory, kteří nám chtějí nabídnout jakýkoliv svůj rukopis. Agentura se těmito pravidly striktně a bez výjimek řídí.

Pokud máte zájem o naši zpětnou vazbu a na svém rukopise chcete eventuálně také dál pracovat, pak prosím zvolte variantu objednat si posudek standardního textu (nebo rozepsaného díla).

Upozornění: Tato pravidla odpovídají běžné zahraniční praxi a naleznete je u věttšiny zahraničních literárních agentur. Děkujeme za jejich respektování.