Produkce

Napsali jste knihu a rádi byste ji viděli na pultech knihkupectví? Nebo toužíte potěšit své blízké neobvyklým vánočním dárkem?

Splňte si svůj literární sen a vydejte vlastní knihu!

Vydat knihu vlastním nákladem není nijak složité. Na trhu existuje široká nabídka služeb, které Vám zajistí vydání knihy i v malém nákladu. Přesto se domníváme, že vám i v tomto směru nabídneme víc!

Proč potřebujete
profesionální produkci

Vydání knihy vlastním nákladem představuje celou sérii jednotlivých kroků. A podcenění byť jediného z nich se může odrazit na celkovém dojmu, jaký vaše kniha dělá. Chyby v textu, nedotažená obálka nebo nevhodný formát se mohou následně projevit v nízkých prodejích vašeho díla.

Svěřte svůj rukopis profesionálům. Postaráme se, abyste vydali kvalitní a hlavně profesionálně působící knihu!

Produkce rukopisu zahrnuje:

  • jazykovou a stylistickou korekturu: váš text bude po formální stránce v pořádku
  • konzultaci o vzhledu knihy: poskytneme vám informace a doporučení ohledně vzhledu knihy – typ vazby (pevná, paperback), rozměr knihy, kvalita papíru, přebal, atd.
  • kompletní grafickou přípravu knihy: kniha projde předtiskovou přípravou (sazba, zlom), navrhneme vzhled obálky, zajistíme profesionální vzhled knihy
  • vyřízení ISBN
  • zajištění tisku: předložíme vám minimálně dvě kalkulace tiskových nákladů (nabídku z dvou různých tiskáren), zadáme knihu do tisku vámi vybrané tiskárně (jedná se o zprostředkování služby, cenu tisku budete hradit přímo tiskárně, provizi si neúčtujeme)
  • poradenství: poskytneme vám informace o povinnostech, které vám z vydání knihy vyplývají (povinné informace uvedené přímo v knize, povinné výtisky, atd)
  • distribuce: vynaložíme veškeré úsilí k zajištění distributora pro vaši knihu, poskytneme právní podporu při uzavírání smlouvy s distributorem (tato služba je volitelná, náklady na právní podporu jsou hrazeny přímo právníkovi)

Proč je výhodné
spolupracovat s námi

Spolupráce s naší literární agenturou vám může poskytnout řadu výhod. Za dobu svého působení na českém literárním trhu jsme již nabyli řadu zkušeností, které přinesou užitek i vám.

Zajištěním produkčních služeb naší agenturou získáte:

  • Klid a úlevu od organizování kroků nutných pro úspěšné vydání knihy: převezmeme kontrolu nad celým procesem vydání knihy, zajistíme co nejefektivnější návaznost jednotlivých kroků a na vás se budeme obracet jen v případech, kdy na určité otázky budete mít odpověď pouze vy
  • Výhodnou cenu tisku: oslovujeme tiskárny, které jsou specializované na daný formát a typ knihy (použitý papír, technologie tisku, typ vazby, typ desek, atd.). Zároveň jsme díky častější a opakované spolupráci s vybranými tiskárnami nezřídka schopni získat výhodnější cenové podmínky.
  • Podpora a pomoc při propagaci knihy: v rámci spolupráce s naší agenturou vám rádi nabídneme služby přímo zaměřené na propagaci knihy. Jedná se o samostatně hrazené služby, které v případě vzájemné spolupráce na vydání knihy nabízíme za zvýhodněných podmínek.

Objednejte si produkci knihy

Pro objednávku nás kontaktujte: fleknovaz@mamtalent.cz

Rádi vám na základě vašich konkrétních požadavků připravíme nabídku služby.

Veškeré služby spojené s produkcí vaší knihy poskytujeme po jejich předchozí úhradě, není-li v ceníku stanoveno jinak.


Ceny a podmínky služby

Cenová kalkulace vydání vlastní knihy zahrnuje několik položek. Výše jednotlivých částek se pak odvíjí od Vašich konkrétních požadavků a potřeb – neplatíte tedy víc, než je nutné.

Produkční služby, jazyková a stylistická korektura, grafické služby a právní konzultace se hradí předem. Platební podmínky tisku budou vycházet z nabídky a následné dohody s vybranou tiskárnou (tiskárny zpravidla požadují minimálně úhradu zálohy, nebo i celé výše ceny za tisk předem).


Důležité upozornění

Vzhledem k situaci, která panuje na českém knižním trhu, nejsme bohužel schopni garantovat zajištění distributora. V rámci produkčních služeb prokazatelně oslovíme minimálně tři aktivní distributory se žádostí o převzetí vaší knihy do distribuce.

Distributoři při přijetí knihy do distribuce zvažují řadu faktorů majících vliv na prodejní potenciál – například žánr knihy, marketingovou podporu ze strany autora, vzhled (obálky) knihy, předchozí zkušenosti autora, atd. Na základě zvážení všech faktorů se pak distributor rozhodne zda a kolik výtisků knihy do distribuce převezme. Jeho rozhodování je na vůli agentury nezávislé.


Veškeré otázky týkající se produkce vaší knihy vám rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás: fleknovaz@mamtalent.cz