Užitečné rady

Přinášíme vám několik užitečných rad a tipů, které můžete využít nejen při spolupráci s naší literární agenturou.

Srozumitelnost textu

Srozumitelnost textu je jedním ze základních pravidel, které byste měli při psaní rukopisu ctít. Dodržováním formálních pravidel psaného textu zvýšíte pravděpodobnost, že vaši čtenáři pochopí váš text tak, jak jste jej zamýšleli. Při psaní pamatujte zejména na:

  • správné psaní přímé řeči:  Pokud neumíte napsat přímou řeč, píšete špatně uvozovky, čárky a malá či velká písmena v přímé řeči, může to mít velký vliv na srozumitenost textu. Někdy je téměř nemožné rozpoznat, co je a není přímá řeč!  Pravidla psaní přímé řeči najdete ZDE.
  • správné psaní interpunkčních znamének: Interpunkce má na srozumitelnost textu zásadní vliv. Pro ilustraci porovnejte význam těchto dvou vět: Pojďme jíst, děti. Pojďme jíst děti.
  • strukturování textu do odstavců a kapitol: Text rozdělený do odstavců a kapitol je nejen přehlednější, ale je pro čtenáře i srozumitelnější.

 

Ochrana proti odcizení textu

Jsme literární agentura a žijeme z toho, kolik knih se v našem zastoupení vydá a jak úspěšně se tyto tituly na knižním trhu prodávají. V našem zájmu tedy je, aby každý autor získal co možná nejvyhodnější podmínky k vydání knihy, neboť agenturní provizi si účtujeme z autorova honoráře. Pokud je autorův honorář nízký, jsou i příjmy agentury nízké. Nemáme tedy nejmenší zájem někomu krást rukopis. My chceme autorův rukopis co nejvýhodněji prodat.

Pokud trpíte strachem, že by vám mohl někdo rukopis zcizit, podnikněte kroky, které vás mohou ochránit:

  • Vytiskněte si rukopis na papír, nebo vypalte rukopis na CD, vložte do obálky, co nejlépe zapečeťte a zašlete doporučeně na vaší vlastní adresu.
  • Obálku nesmíte otevřít! Otevřena by byla až před soudem, kde by sloužila jako důkaz, že jste byli vlastníkem rukopisu k určitému datu (nebo jako důkaz, že jste k určitému datu na rukopise pracovali).
  • Tento postup vám může pomoci při prokazování autorství (je to tzv. nepřímý důkaz). Toto je nejlevnější způsob, jak své autorství částečně ochránit.

Dalším způsobem, jak rukopis ochránit je využít zpoplatněných úschoven rukopisů:

  • Notářská úschova
  • Služby agentury Dilia: Informace o této službě najdete ZDE.