Vedení při psaní rukopisu

Stránka se upravuje, informace nejsou kompletní. Děkujeme za pochopení.

Máte velké plány se svým rukopisem a rádi byste jej dotáhli k pomyslné dokonalosti? Dostali jste se při psaní do slepé uličky a nevíte kudy dál?

Využijte službu odborného vedení při psaní rukopisu!

Služba odborného vedení při psaní rukopisu je určená všem autorům, kteří chtějí na svém rukopise aktivně pracovat pod dohledem zkušeného lektora. V rámci odborného vedení získáte cennou zpětnou vazbu a průběžné vyhnocení vašeho textu. Máte tak možnost text postupně upravit a vypilovat.

V rámci služby odborného vedení při psaní vzniká několik knih každý rok. Řada z nich byla následně přijata nakladatelstvími a vydána. Za dobu existence služby již takto vyšly desítky knih!


Jak odborné vedení probíhá

Odborné vedení při psaní rukopisu je koncipováno jako douhodobá služba.

V průběhu poskytování služby:

 • zašle autor redaktorovi část rukopisu v délce 10 normostran (tedy 18 000 znaků včetně mezer)
 • postupuje se od první stránky k poslední
 • redaktor zpracuje vyhodnocení textu ve lhůtě 7 pracovních dnů
 • po odeslání lektorského vyhodnocení zašle autor redaktorovi následujících 10 normostran rukopisu
 • během lhůty pro vyhodnocení textu má autor časový prostor pro zapracování předešlé zpětné vazby ze strany redaktora

Služba vyžaduje autorův aktivní přístup, píli a ochotu spolupracovat. Práce je však velice efektivní a její výsledky jsou záhy patrné.

Minimální délka trvání služby je 2 kalendářní měsíce. Tato doba je nezbytná proto, aby byla práce na rukopise smysluplná a bylo dostatek času na provedení úprav ve vašem rukopise.

Služba zahrnuje vzdělávání a teoretickou přípravu:

 • přístup do systému kurzů provozovaných na stránkách www.tvurcipsani.cz.
 • možnost samovzdělání prostřednictvím lekcí tvůrčího psaní
 • možnost čerpání informací a inspirace z ukázkových textů s vysvětlením
 • přístup k diskuznímu fóru, kde si autoři vyměňují svoje zkušenosti

 

Odborné vedení rukopisu nezahrnuje jazykovou korekturu. Redaktor vás nebude upozorňovat na případné gramatické a pravopisné chyby v rukopise. Jazykovou korekturu vám rádi zajistíme jako samostatnou službu. Klikněte >>> ZDE <<< pro více informací.


Proč potřebujete odborné vedení při psaní rukopisu

Psát text pod odborným vedením zkušeného redaktora vám přináší několik nezanedbatelných výhod. Dostává se vám rychlé a jasné zpětné vazby k vašemu textu. Odhalené nedostatky tak máte možnost rychle opravit. Zároveň však pracujete po jednotlivých úsecích a vaše práce je tak systematická.

Odborné vedení je velice efektivní způsob, jak vypracovat váš rukopis na profesionální úroveň. Tím výrazně zvýšíte jeho šanci na jeho úspěch na literárním trhu.

Odborné vedení vám při psaní rukopisu poskytne:

 • spolupráci se zkušeným a profesionálním lektorem/redaktorem
 • zcela konkrétní a jasnou zpětnou vazbu na váš text
 • průběžné vyhodnocení vašeho textu
 • dostatek času pro zpracování námětů a připomínek lektora
 • dotažení rukopisu do podoby profesionálního textu
 • zvýšení šancí na přijetí rukopisu nakladatelstvím

Cílem odborného vedení při psaní rukopisu je:

 • opravení chyb a slabých míst v rukopise
 • odstranění nelogičností a nevěrohodných pasáží
 • propracování charakteristik osob
 • správné použití a využití nástroje přímé řeči
 • hlídání kvality jazykového zpracování rukopisu
 • hlídání a zlepšení kompozice díla

Lektor za vás rukopis nenapíše. Pomocí zpětné vazby a označení slabých a silných stránek textu vám však pomůže text dopsat do jeho finální podoby!


Objednejte si odborné vedení při psaní rukopisu

Odborné vedení při psaní rukopisu si objednejte na adrese: fleknovaz@mamtalent.cz

Do objednávky napište kolik měsíců plánujete strávit prací na vašem rukopise. Berte v úvahu jeho délku v počtech znaků a frekvenci, s jakou se jednotlivé části posílají k posouzení: 18 000 znaků vč. mezer se lhůtou 7 pracovních dní na zaslání zpětné vazby.

Získáte tak hrubý odhad délky potřebné pro práci na vašem rukopise. Program je hrazen měsíčně – přesné podmínky služby včetně platebních jsou uvedeny níže.


Ceník a podmínky služby

Služba odborné vedení při psaní rukopisu se hradí měsíčně, a to vždy dopředu. Splatnost úhrady za další měsíc je do 20. dne předcházejícího měsíce (např.: úhrada za duben se provádí nejpozději do 20. března).

Cena služby: 1 500,- Kč za 1 kalendářní měsíc

Minimální délka trvání služby jsou 2 měsíce (hrazené předem).

Přerušení služby: službu je možno (nejdříve po uplynutí prvních dvou měsíců) přerušit, a to nejdéle na 6 kalendářních měsíců. Po dobu přerušení služby má zákazník přístup do vzdělávací sekce portálu www.tvurcipsani.cz. Přerušení služby je třeba nahlásit nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce (např. přerušení služby od května se oznamuje nejpozději do 20. dubna). V opačném případě služba i nadále běží a klient je povinen uhradit poplatek i za následující měsíc.

Ukončení služby: po uplynutí prvních dvou měsíců má zákazník právo službu ukončit (při ukončení čerpání služby v půrběhu prvních dvou měsíců se zaplacený poplatek nevrací). Ukončení služby je třeba nahlásit nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce (např. ukončení služby od května se oznamuje nejpozději do 20. dubna). V opačném případě je klient povinen uhradit poplatek i za následující měsíc.

 

Podmínky služby: odborné vedení při psaní rukopisu spočívá v poskytování zpětné vazby k rukopisu a identifikování jeho slabších částí. Redaktor autorovi navrhne vhodný směr řešení a možnosti změn. Veškeré úpravy rukopisu provádí autor sám. Stejně tak je autor zodpovědný za zasílání dalších částí rukopisu dle shora uvedené frekvence.

Důležité upozornění: zakoupením služby odborného vedení při psaní rukopisu nezískáte záruku, že kniha bude po ukončení úprav skutečně vydána. Rozhodnutí nakladatelství o přijetí knihy podléhá řadě faktorů a kvalita rukopisu je jen jedním z nich. Pakliže svůj rukopis upravíte do podoby, kdy jej redaktor doporučí k zastupování, rádi s vámi uzavřeme smlouvu o agenturním zastupování. Váš rukopis budeme v tom případě aktivně nabízet na literárním trhu.


Rádi vám zodpovíme jakékoliv otázky týkající se služby odborného vedení při psaní rukopisu.

Kontaktujte nás: fleknovaz@mamtalent.cz