Zastupování

Posudek vašeho díla jste již obdrželi a spolu s ním i nabídku agenturního zastupování. Gratulujeme!
Stojíte před významným krokem ve vaší spisovatelské kariéře.

Agenturní zastupování jsme vám nabídli, protože:

 • vašemu rukopisu věříme
 • váš rukopis má potenciál uspět na českém (slovenském) knižním trhu
 • vaše dílo je hotové a může být nabízeno nakladatelstvím (větší úpravy rukopisu nejsou nutné)

Předložení každé nabídky k agenturnímu zastupování pečlivě zvažujeme. Přijímáme taková díla, u nichž vidíme jasný prodejní potenciál. A zároveň dbáme na nezbytnou kvalitativní úroveň rukopisu.

Co vám agenturní zastupování přinese:

 • budeme váš rukopis aktivně nabízet nakladatelstvím
 • vyjednáme pro vás výhodné podmínky vydání vašeho rukopisu
 • zajistíme vám právní podporu před podpisem smlouvy s nakladatelem
 • zpracujeme výplatu vašich honorářů

Naším zájmem je nejen vaši knihu vydat, ale zejména prodat ji čtenářům!
Jedině prodejní úspěch knihy vám zajistí finanční odměnu. A nám přinese agenturní provizi. Proto jsme při výběru rukopisů, které budeme zastupovat, velice nároční. U nás uspějí jen ti nejlepší!

Nezískali jste nabídku agenturního zastupování?

Kvalitní rukopis má šanci uspět na literárním trhu. Rukopisy, které nabízíme nakladatelstvím, sice nemusejí vyhovovat jejich edičním plánům, ale rozhodně nepatří do hromádky s označením „nepoužitelné“. Pro naši spolupráci s nakladatelstvími je nesmírně důležité, abychom si kvalitativní laťku udrželi. Je to jediná cesta, jak si vzájemnou důvěru a tím i spolupráci udržet.


Ceny a podmínky služby

Služba agenturní zastupování je hrazena formou provize z autorova honoráře. Ta je smluvní a vypočítává se procentem z částky odměny. Provize aktuálně činí 18%. Pakliže nedojde k vydání díla, není provize účtována.

Provize z autorovy odměny pokrývá:

 • práci redaktorů agentury
 • aktivní nabízení rukopisu nakladatelstvím
 • právní konzultace (posouzení smlouvy, apod)
 • výroba prezentačních materiálů
 • další materiální náklady
Příklad výpočtu odměny za agenturní zastupování

Průměrná cena vydané prvotiny na českém trhu po odpočtu DPH je 200 Kč.

Z této částky má autor většinou honorář 8 %, ale aby se to dobře počítalo, dejme mu 10 %.
Má tedy z každého prodaného kusu 20 Kč.

Knihy se prodá se cca 800 kusů (což je podprůměrný výsledek). Autor si tedy vydělá na honoráři 16 000 Kč hrubého (tuto částku musí autor zdanit a eventuálně z ní odvést také pojistné).

Z této částky inkasuje naše agentura 18 %. Naše odměna je tedy 2 880 Kč.

Podmínky služby Agenturní zastupování

 • Smlouvu většinou uzavíráme na 1 kalendářní rok.
 • Pokud do roka nenajdeme pro rukopis vydavatele, po vypršení smlouvy se s každým autorem domlouváme individuálně, jestli uzavřeme smlouvu na další rok, nebo ne.
 • Za naše služby platí autor formou provize z vyplacených honorářů. Ta činí 18% z každého vyplaceného honoráře.
 • Agentura se stará o kompletní vyplácení a také vyúčtovávání honorářů. Nakladatelství posílají vše na účet agentury, agentura vyplácí honoráře autorům po odečtení agenturní provize. Všechny honoráře jsou autorům řádně vyúčtovány na základě dokladů dodaných ze strany nakladatelství.
 • Nárok na provizi z vydané knihy má agentura po časově neomezenou dobu. Jinými slovy, dokud se kniha prodává, agentura inkasuje provizi z vyplacených honorářů. Platnost smlouvy o agenturním zastupování na to nemá žádný vliv. Tedy i po skončení platnosti smlouvy o agenturním zastupování nadále platí povinnost hradit agenturní provizi ze všech honorářů vyplacených za prodej této knihy.
 • Smlouvu o agenturním zastupování zašleme autorovi na vyžádání emailem před jejím uzavřením. Každý autor si ji tak může detailně pročíst. Veškeré dotazy k textu smlouvy a/nebo agenturnímu zastupování rádi zodpovíme.

Informujte se

Dotazy týkající se agenturního zastupování zodpoví ředitelka agentury: docekalova@mamtalent.cz

Dotazy týkající se posudků literárních děl zodpoví vedoucí autorského oddělení: burdova@mamtalent.cz